Хөгжлийн зорилт

  • 847

    СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ...

    Тус сум нь эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн хөтөлбөрийг дор дурьдсан тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. •    Сумын хөгжлийг сумын иргэд бий болгох зарчмыг үндэслэж хүний ...

Facebook messenger