Хөвсгөл аймгийн Цагаан-нуур сум
Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Цагаан-нуур сумын Засаг даргын тамгын газар
Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
С.Навчаа ИТХ-ын дарга                 99503004
Х.Мягмаржав Засаг дарга                     99386106
Б.Цэрэн-Очир              Засаг даргын орлогч    89710737
Д.Ялалт                          Засаг даргын тамгын газрын дарга                                        95729913
Х.Аззаяа Дотоод ажил, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн                                  99386881


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
2015 оны 11-р сарын олголтын мэдээ...
2015-12-26 14:02:15 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Цагааннуур сумын нийгмийн халамжийн төвийн шилэн дансны мэдээлэл...
2015-11-04 16:53:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
сумын АДЗ"нь өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох ажлаар 321 өрхийн мэдээллийг баталгаажуулав...
2015-10-14 17:23:10 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
нийгмийн халамжийн сангийн төрийн банкны олголтын мэдээ...
2015-10-14 17:09:12 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
халамжийн мэдээ 6,7 сар...
2015-10-14 17:06:05 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
банкны олголт оны 9 сар...
2015-10-14 17:00:09 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
нийгмийн халамжийн сангийн 2015 оны эхний 8 сарын төрийн сангийн мэдээ...
2015-10-14 16:53:44 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Нийгмийн халамж болон нийгмийн даатгалын 2015 оны 1 дүгээр улирлын олголтын мэдээ...
2015-04-07 15:38:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]