ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЦАГААННУУР СУМ

 

Засаг захиргааны нэгжийн хувьд Ãóðâàíñàéõàí, Õàðìàé гэсэн  2 багтай ба 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар  нийт  481 өрхөд 1794 хүн амьдардаг.

Хүн амын тоогоор Õºâñãºë аймгийн 24 сумаас эхнээсээ 24-д, газар нутгийн хэмжээгээр 16-д ордог /аймгийн төвийг оролцуулалгүйгээр/. Õүн амын нягтралаар хамгийн áàãà ñум юм.

Газар зүйн байршил

Õºâñãºë аймгийн хойд хэсэгт:

  • Улаанбаатар хотоос 1030  км,
  • Аймгийн төвөөс 276 км зайд байрладаг.

Тус сум нь Монгол Улсын хилийн хойд хэсгийн сум бөгөөд Оросын Холбооны Тува Улстай 100 км, Оросын Холбооны Буриад Улстай 110 км баруун, зүүэн хойд хэсгээрээ тус тус хиллэдэг. Өмнөд талаараа Ханх, Рэнчинлхүмбэ, Улаан-Уул сумтай хил залгадаг.

 

Байгаль, газарзүйн онцлог

Газарзүйн онцлог. Далайн түвшнээс дээш 1500-2000 м өргөгдсөн. Физик газарзүйн хувьд Àëòàé-Ñàÿíû уулсын мужид, геоморфологийн хувьд çàëóó óóëñûí мужийн Øèøãýäèéí дэд мужад багтдаг.

Газар хөдлөлийн эрчим 3.5-4 балл.

Сумын нутаг дэвсгэр нь уул, гүвээ толгод бүхий тал хээр, îéò õýýð, îéí á¿ñ Òàéãûí  áүс åð íü Ìîíãîë îðíû ãîâü öºëººñ áóñàä á¿õ á¿ñ áàéäàã мал аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой. Çóí áîãèíî, ºâºë óðò ó÷èð ãàçàð òàðèàëàí ýðõýëýõýä òºäèéëºí òîõèðîìæòîé áèø.

Цаг уурын нөхцөл.

Хуурайдуу сэрүүн зунтай, íýëýýä õ¿éòýí  өвөлтэй.

  • 1 дүгээр сарын дундаж

температур – 31.2 °С

  • 7 дугаар сарын дундаж

температур + 30°С

  • Жилийн дундаж салхины хурд  14 ì/ñåê
  • Жилийн хур тундасны нийлбэр 223.5 ìì